ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W MRZEŻYNIE

Oddział Nadmorski SUSC RP w dniach 9-10 marca 2020r. w Mrzeżynie organizuje szkolenie dla pracowników oraz kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Temat szkolenia:

"Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz efektywne wykorzystanie Systemu Rejestrów Państwowych w tym m.in.:

- uznawanie orzeczeń zagranicznych:

  1. na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego
  2. na podstawie Rozporządzenia „Bruksela II a”
  3. na podstawie umów dwustronnych.

- nowe obowiązki kierownika USC  (nowelizacja ustawy na podstawie ustawy
z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw)

- transkrypcja,

- szczególna rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

- rejestr danych kontaktowych,

- zagadnienia wybrane przez uczestników szkolenia

Szczególowy opis szkolenia w załącznikach.

PS.

Istnieje możliwość wysłania indywidualnego zaproszenia na szkolenie. Wszelkich informacji udziela Karol Lipiński tel. 602491693