Galerie

XIX Europejski Kongres Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego w Szczecinie - Pierwszy dzień
Jubileusz 25-lecia działalności SUSC RP
XIX Europejski Kongres Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego w Szczecinie - Drugi dzień
Walne Zgromadzenie Delegatów SUSC RP