SKŁAD ZARZĄDU

 
Prezes Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Nadmorskiego
Karol Lipiński
Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Oddziału Łódzkiego
Aneta Papis
 
Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Oddziału w Zielonej Górze
Tomasz Brzózka
 
Sekretarz Zarządu Głównego
Członek Zarządu Oddziału Nadmorskiego
Agnieszka Rudnicka
 
Skarbnik Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Świętokrzyskiego
Magdalena Młodawska
 
Członek Zarządu Głównego 
Ewa Iwańczuk
Członek Zarządu Głównego
 
Dorota Kruźlak
Członek Zarządu Głównego
Prezes Oddziału Warmińsko- Mazurskiego
Iwona Wojciulewicz
 
Członek Zarządu Głównego
Prezes Oddziału Małopolskiego
Szczepan Ciuła