Kontakt

Zarząd Główny
adres do korespondencji
zarzad@usc.pl
ul. Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra
tel./fax: 68 324 77 81
NIP 929 10 23 245
Prezes Zarządu Głównego
Piotr Gajewski
Tel. 508195001
e-mail: petrus@vp.pl
Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Oddziału Łódzkiego
Aneta Papis
e-mail: a.papis@uml.lodz.pl
Wiceprezes Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Nadmorskiego
Karol Lipiński
Tel. 602491693
e-mail: klipin@um.szczecin.pl
Sekretarz Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Małopolskiego
Szczepan Ciuła
e-mail: szczepan.ciula@um.krakow.pl
Skarbnik Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Śląskiego
Mirosław Kańtor
e-mail: mirosław.kantor@katowice.eu
Członek Zarządu Głównego – sprawy międzynarodowe
Prezes Oddziału w Zielonej Górze
Tomasz Brzózka
e-mail: brzozka.t@gmail.com
Członek Zarządu Głównego – członek Rady Programowej EVS
Prezes Oddziału Nadmorskiego
Bogusława Mielcarek
e-mail: jarmila.m@wp.pl
Członek Zarządu Głównego
Danuta Sorbian
e-mail: dsorbian@um.warszawa.pl
Członek Zarządu Głównego
Członek Zarządu Oddziału Śląskiego
Rafał Bednarz
e-mail: rbednarz@czestochowa.um.gov.pl