Kontakt

Zarząd Główny
adres do korespondencji
zarzad@usc.pl
ul. Klonowica 45/10
71-249 Szczecin
e-mail: zarzad@usc.pl
NIP 929 10 23 245
Prezes Zarządu Głównego
Karol Lipiński
Tel. 602491693
e-mail: zarzad@usc.pl
I Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Oddziału w Łodzi
Aneta Papis
e-mail: a.papis@uml.lodz.pl
II Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Oddziału w Zielonej Górze
Tomasz Brzózka
Tel. 
e-mail: brzozka.t@gmail.com
Sekretarz Zarządu Głównego
Członek Zarządu Oddziału Nadmorskiego
Agnieszka Rudnicka
e-mail: arudnicka@um.swinoujscie.pl
Skarbnik Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Świętokrzyskiego
Magdalena Młodawska
e-mail: magdalena.mlodawska@suchedniow.pl
Członek Zarządu Głównego
 
Ewa Iwańczuk
e-mail: 
Członek Zarządu Głównego 
Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego
Iwona Wojciulewicz
e-mail: 
Członek Zarządu Głównego
Dorota Kruźluk
e-mail: 
Członek Zarządu Głównego
Prezes Oddziału Małopolskiego
Szczepan Ciuła
e-mail:szczepan.ciula@um.krakow.pl