SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Od 1 stycznia 2023 r. kładka członkowska wynosi 20,00 złotych rocznie. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy właściwego Oddziału. Numery rachunków bankowych znajdują sie w zakładce "NASZE ODDZIAŁY".