SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka członkowska wynosi 12,00 złotych rocznie. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy właściwego Oddziału. Numery rachunków bankowych znajdują sie w zakładce "NASZE ODDZIAŁY".