Zapraszamy na nasze szkolenia ON-Line

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia ON-line:

1. Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Trener: Agnieszka Piasecka. Od roku 2006 z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zarzadzanie zasobami ludzkimi). W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto). 

Termin szkolenia: 

17 października 2023 r. godz. 9.30 – 13.30 

 

2. Wykazanie interesu prawnego w aspekcie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego – omówienie tematu na przykładzie kazusów.

Trener: Joanna Osiak – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy od 2015 roku, 
od ponad 20
 lat zajmująca się tematyką postepowania administracyjnego na gruncie ubezpieczeń społecznych (specjalista w ZUS), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (wydawanie decyzji i prowadzenie postepowań najpierw Urząd Miejski w Świdnicy następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin szkolenia: 

24 października 2023 r. godz. 9.00 – 13.00 

 

3. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w praktyce kierownika urzędu stanu cywilnego - utrapienie czy ułatwienie?

Trener:  Katarzyna Budzowska – absolwentka historii ze specjalnością archiwistyczną i nauczycielską 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Wieloletni kierownik Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy, od końca 2014 r. zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Częstochowie. Członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (Sekcja Archiwistów Samorządowych oraz oddział częstochowski).

Termin szkolenia: 

25 października 2023 r. godz. 8.30 – 12.00 

SZCZEGÓŁY ORAZ KARTY ZGŁOSZENIA PONIŻEJ