ZAPRASZAMY na kurs doskonalenia zawodowego dla kierowników, zastępców i pracowników USC.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej organizuje tradycyjnie, coroczny ogólnopolski kurs doskonalenia zawodowego w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych podniesieniem wiedzy praktycznej z zakresu stosowania prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz zadań związanych z wykonywaniem funkcji kierownika lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego. Kurs dedykowany jest szczególnie nowozatrudnionym pracownikom USC. 

Oferta tego typu szkolenia organizowanego raz w roku skierowana jest do wszystkich urzędów stanu cywilnego w Polsce. Z tego też powodu, jako miejsce szkolenia wybrano Łódź, do której jest w miarę dogodny dojazd z każdego zakątka naszego kraju.

Tematyka kursu obejmuje m.in.

- podstawowe wiadomości z prawa rodzinnego, prawa cywilnego i prawa prywatnego  międzynarodowego

- rejestracja stanu cywilnego w praktyce w oparciu przepisy Prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wykonawczych.

- postępowanie administracyjne kierownika USC.

- organizacja i celebrowanie uroczystości zawarcia małżeństwa i jubileuszy pożycia małżeńskiego.

- elektroniczna rejestracja stanu cywilnego.

Zajęcia prowadzić będzie doświadczona, o dużej wiedzy praktycznej, kadra lektorska SUSC RP - wieloletni kierownicy urzędu stanu cywilnego.

 

W załącznikach oferta udziału w kursie, szczegółowy zakres tematyczny oraz karta zgłoszenia. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17 maja 2024 r.