Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję na temat „Obrót prawny w sprawach rodzinnych z perspektywy 20 lat członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej” 

Szanowni Państwo!

W dniach 16-17 maja w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Obrót prawny w sprawach rodzinnych z perspektywy 20 lat członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej” – zorganizowana przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP.  

W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione najciekawsze zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji Polski i innych krajów-członków Unii Europejskiej na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego z punktu widzenia nauki oraz praktyki. Podczas konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z odnotowywaniem w aktach stanu cywilnego zmian, dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód na podstawie dokumentów pochodzących z innych krajów UE, RODO, wydawaniem wielojęzycznych standardowych formularzy, transkrypcją aktów stanu cywilnego czy też najnowszymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Prelegentami będą nie tylko przedstawiciele nauki prawa z Polski oraz innych krajów UE zajmujący się badaniami nad prawem prywatnym międzynarodowym, ale także praktycy.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia znajdują poniżej w załącznikach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY