XXI Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Urzędników i Urzędniczek Stanu Cywilnego (EVS).

Informujemy, że w dniach 26-28 kwietnia 2023 r. odbędzie się w Tallinie – stolicy Estonii XXI Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Urzędników i Urzędniczek Stanu Cywilnego (EVS). Kongresy są cykliczną imprezą organizowaną raz w roku, podczas której urzędnicy stanu cywilnego i przedstawiciele nauki z wielu państw Europy wymieniają wiedzę i doświadczenia oraz określają kierunki zmian w jakich powinna podążać rejestracja stanu cywilnego w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim z uwzględnieniem relacji międzynarodowych.

Od 1995 roku polscy urzędnicy stanu cywilnego współpracują ze swoimi odpowiednikami z kilkunastu państw europejskich. W 2000 roku nasze Stowarzyszenie było współzałożycielem Europejskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego, do którego aktualnie należy 14 państw. Głównymi celami działania tej europejskiej organizacji jest wymiana informacji w zakresie prawa rodzinnego, prawa o aktach stanu cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, a także działanie na rzecz harmonizacji wymienionych dziedzin prawa w interesie równości mieszkańców Europy wobec praw regulujących stan cywilny osób.

Szczególnego znaczenia w tej sytuacji nabiera wymiana doświadczeń pomiędzy urzędnikami stanu cywilnego i przedstawicielami nauki na poziomie europejskim. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez organizację międzynarodowych seminariów i kongresów. Wypracowywane na tych spotkaniach stanowiska i propozycje rozwiązań przedkładane są instytucjom europejskim, Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego oraz właściwym organom centralnym państw zrzeszonych w EVS. Dotychczasowe kongresy zaowocowały bogatymi materiałami i wieloma ciekawymi propozycjami. Nieocenioną wartość ma również praktyczna wiedza nabywana przez uczestników kongresów.

Wiodącym zagadnieniem tegorocznego kongresu będzie omówienie i wymiana doświadczeń w zakresie procedur rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności w formie elektronicznej. Podczas Kongresu zostaną przedstawione rozwiązania e-administracji w Estonii oraz państwach członkowskich EVS. Wnioski z kongresu mają posłużyć do przyspieszenia oraz usprawnienia obsługi dokumentów elektronicznych stanu cywilnego w całej Europie.

Poniżej znajdują sie linki do stron organizatorów oraz elektronicznej rejestracji.

 www.onlineexpo.com/evs2023 

 https://www.facebook.com/evs2023

 www.visitestonia.com 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w kongresie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

zarzad@usc.pl

Osoby do kontaktu:
Karol Lipiński – 602491693, Tomasz Brzózka - 606208677

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.