Szkolenie Oddziału świętokrzyskiego - „Rejestracja stanu cywilnego – wybrane zagadnienia, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych”.

W związku z rozwojem e-administracji oraz nałożeniem na kierowników urzędów stanu cywilnego nowych obowiązków wynikających ze zmiany przepisów, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom podnoszenia kwalifikacji przez urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego, Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych w Państwa gminach za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej p.t.:

„Rejestracja stanu cywilnego – wybrane zagadnienia, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych”.

Szkolenie jest kontynuacją zapoczątkowanego w czerwcu 2020 roku w ramach Stowarzyszenia systematycznego dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników urzędów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, efektem czego będzie poprawa jakości obsługi i realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Dwudniowe szkolenie, odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2024 roku w Hotelu Świętokrzyskim w Suchedniowie.

 

PROWADZĄCA: Agnieszka Piasecka. Od roku 2006 z-ca kierownika USC w Krakowie, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zarządzanie zasobami ludzkimi). W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

 

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon pismo do wójtów, burmistrzów (10).doc236.5 KB