Nowy Zarząd Oddziału Nadmorskiego SUSC RP

16 maja br. odbyło Walne Zebranie Członków Oddziału Namorskiego SUSC RP.

 

Podczas zebrania wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

Bogusława Mielcarek - Prezes 

Karol Lipiński - Wiceprezes

Irena Czenko - Sekretarz

Agnieszka Rudnicka - Skarbnik

Grażyna Gorczyca - Członek Zarządu

 

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie :

Katarzyna Bassel - Przewodnicząca

Mariola Liksza - Wiceprzewodnicząca

Ewa Spychalska - Członek Komisji

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.