Międzynarodowa konferencja „Prawo rodzinne i opiekuńcze w obrocie prawnym ze Zjednoczonym Królestwem”

W dniach 18-19 maja w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Prawo rodzinne 
i opiekuńcze w obrocie prawnym ze Zjednoczonym Królestwem” – zorganizowana przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP przy wsparciu naukowym i merytorycznym  Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie wydarzenia zostały przedstawione najciekawsze zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji Polski i Zjednoczonego Królestwa na gruncie prawa rodzinnego 
i opiekuńczego z punktu widzenia nauki oraz praktyki. Podczas konferencji zostały omówione zagadnienia związane z transkrypcją aktów stanu cywilnego, ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa, adopcją, uzgodnieniem płci, rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód, zmianą imienia i nazwiska oraz władzą rodzicielską.  

Z perspektywy Polski omawiane zagadnienia mają ogromną społeczną i praktyczną doniosłość, ponieważ szacuje się, że w Wielkiej Brytanii w 2020 r. mieszkało ponad 500 tys. Polaków.  Dodatkowo, 31 grudnia 2020 r. zakończył się tzw. okres przejściowy, w którym wciąż jeszcze po brexicie obowiązywały na terenie Zjednoczonego Królestwa rozporządzenia unijne, co stanowi niewątpliwie nowe wyzwanie dla obrotu prawnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W trakcie konferencji omówiono źródła prawa prywatnego międzynarodowego w relacjach polsko-brytyjskich, którymi obecnie są w szczególności konwencje międzynarodowe opracowane przez Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego.  

Prelekcje wygłosili: 

Wyzwania obrotu prawnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych ze Zjednoczonym Królestwem - Szczepan Ciuła (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie); 

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce - Anna Juryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Anita Zych (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie);

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego - Anna Wysocka-Bar (Uniwersytet Jagielloński) oraz Beata Dubis (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie); 

Uzgodnienie płci - Anna Mazurczak (Knut Mazurczak Adwokaci) oraz Agnieszka Piasecka (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie);

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – Olga Bobrzyńska (Uniwersytet Warszawski) oraz Agnieszka Piasecka (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie);

 Zmiana imienia i nazwiska - Katarzyna Bogdziewicz (Uniwersytet Michała  Römera – Litwa) 
oraz  Barbara Staniak (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie);

Adopcja – Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński) oraz Tomasz Wróbel (Urząd Stanu Cywilnego 
w Krakowie);

Władza rodzicielska – Łukasz Dyrda (Uniwersytet Jagielloński) oraz Barbara Staniak (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie);

Prawo rodzinne i opiekuńcze w obrocie prawnym z Polską - Perspektywa brytyjska - Onyoja Momoh (Uniwersytet w Aberdeen – Szkocja); oraz 

Prawo rodzinne i opiekuńcze w obrocie prawnym ze Zjednoczonym Królestwem – Perspektywa sądu - Rafał Rusek (Sąd Okręgowy w Krakowie). 

W tym wyjątkowym przedsięwzięciu, którego celem było zbliżenie świata nauki i praktyki wzięło udział ponad 60 uczestniczek i uczestników, przede wszystkim kierowników urzędu stanu cywilnego z całej Polski, ale też pracowników administracji państwowej, adwokatów i radców prawnych.

Fotorelacja z Konferencji dostepna jest w zakładce "GALERIA"

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Relacja z konferencji II[42].pdf51.48 KB