„Prostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego. Praktyka i orzecznictwo” - Szkolenie on-line.

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski ma przyjemność́ przedstawić́ Państwu propozycję szkolenia dla pracowników oraz kierowników Urzędów Stanu Cywilnego. 

Temat szkolenia: „Prostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego. Praktyka i orzecznictwo”

W programie m.in. wybrane zagadnienia:

1. Podstawa dokonania czynności przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Forma dokonania czynności, zawiadomienia i odmowa.

3. Zmiany w aktach stanu cywilnego cudzoziemców.

4. Przykłady i wzory.

Trener: 

Joanna Osiak – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy od 2015 roku, od ponad 20 lat zajmująca się tematyką postepowania administracyjnego na gruncie ubezpieczeń społecznych (specjalista w ZUS), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (wydawanie decyzji i prowadzenie postepowań najpierw Urząd Miejski w Świdnicy następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin i miejsce szkolenia: 

23 listopada 2023 r. godz. 9.00 – 13.00 

Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM, umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. 

Zaproszenie oraz karta zgłoszenia w załączniku.