Zapraszamy na szkolenie ON-Line - 7 września 2022 r.

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski oraz Oddział Małopolski mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia dla pracowników oraz kierowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Temat szkolenia:

Wybrane zagadnienia z zakresu migracji i dokonywania zmian w aktach stanu cywilnego oraz wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Cel szkolenia:

poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w zakresie stosowania obowiązujących przepisów, omówienie wybranych problemów związanych z bieżącą pracą w urzędach stanu cywilnego. 

Program szkolenia:

 1. Migracje aktów 
 2. dołączanie wzmianek dodatkowych i przypisków;
 3. umieszczanie informacji w adnotacjach;
 4. migracja aktów z tzw. ksiąg łączonych.
 5. Wysyłanie i realizacja zleceń
 6. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
 7. wydawanie odpisów i zaświadczeń, w tym zaświadczeń o stanie cywilnym, forma odmowy;
 8. pojęcie interesu prawnego;
 9. pełnomocnictwa i opłaty od pełnomocnictw.
 1. Inne niż przewidziane w art. 44 formy udostępniania informacji przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
 2. wydawanie dokumentów z akt zbiorowych;
 3. zwrot dokumentów stanowiących akta zbiorowe - art. 26 ust.2 i art. 138 p.a.s.c.
 4. wynoszenie akt zbiorowych poza urząd stanu cywilnego.
 5. Zmiany w aktach stanu cywilnego
 6. sprostowanie aktu stanu cywilnego;
 7. uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
 8. omówienie wybranych orzeczeń sądów w zakresie zamian w aktach stanu cywilnego;
 9. sprostowanie i uzupełnienie aktów przekazanych do Archiwum Państwowego.

Trener:

Agnieszka Piasecka. Od roku 2006 z-ca kierownika USC, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (zarządzanie zasobami ludzkimi). W latach 2001-2005 zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dział prawny Konsulatu Generalnego RP w Toronto).

Termin i miejsce szkolenia:

07 września 2022 r.

godz. 9.00 – 13.30 

Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM, umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Uczestnicy w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają link do spotkania.

 

Koszt szkolenia: 

- 210 zł brutto – przy zgłoszeniu do 15 sierpnia 2022 r.

- 250 zł brutto – przy zgłoszeniu od 16 sierpnia do 02 września 2022 r. 

 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają wykłady prowadzone przez profesjonalnych trenerów, indywidualne konsultacje, materiały dla uczestników w wersji elektronicznej (dostępne po szkoleniu).

  

Zgłoszenia wg. załączonego wzoru należy wysłać tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail: nadmorski@usc.pl do 02 września 2022 r.

Kontakt - Karol Lipiński - 602491693