Zapraszamy na szkolenie on-line - 3 marca 2022 r.

Oddział Nadmorski oraz Oddział Małopolski SUSC RP zapraszają na szkolenie „Administracyjna zmiana imion i nazwisk oraz uznawanie orzeczeń zagranicznych”.

Szkolenie odbędzie się 3 marca 2022 roku w godz. 9.00 – 13.30 i przeznaczone jest dla pracowników, kierowników Urzedów Stanu Cywilnego oraz pracowników organów nadzoru.

Szczegóły, zaproszenie oraz karta zgłoszenia na szkolenie znajdują sie w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy

Program Szkolenia:

 1. Podstawa prawna i zakres obowiązywania ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 2. Tryb zmiany imienia i nazwiska
 • elementy wniosku, pełnomocnictwa, metryka sprawy
 • elementy decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska
 • weryfikacja wniosku złożonego drogą elektroniczną, wydanie decyzji w wersji elektronicznej
 • opłata skarbowa
 1. Przesłanki pozytywne i negatywne związane ze zmianą imienia i nazwiska
 • postępowanie wyjaśniające (wezwania, protokoły, postanowienia)
 • orzecznictwo sądowe i administracyjne
 • opinie Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN
 1. Odnotowanie zmiany imienia i nazwiska w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL
 • data decyzji a data natychmiastowej wykonalności decyzji
 • data ostateczności decyzji
 • wybór rodzaju wzmianki dodatkowej a treść decyzji
 1. Szczególne przypadki zmiany imienia i nazwiska (cudzoziemcy, bezpaństwowcy, niepełnoletni, udział tłumacza)
 2. Uznawanie orzeczeń zagranicznych w zakresie zmiany imienia i nazwiska
 • przesłanki uznania orzeczenia
 • orzeczenia wydane po 1 lipca 2009 roku (nowelizacja k.p.c.)
 • orzeczenia wydane przed 1 lipca 2009 roku (obywatele polscy, obcokrajowcy)
 • przykładowe dokumenty zagraniczne