Zapraszamy na konferencję "Prawo rodzinne i opiekuńcze w obrocie prawnym ze Zjednoczonym Królestwem"

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: Prawo rodzinne i opiekuńcze w obrocie prawnym ze Zjednoczonym Królestwem zorganizowanej przy wsparciu naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniach 18-19 maja 2023 roku w Hotelu Polonia w Krakowie. 

W trakcie konferencji zostaną przedstawione najciekawsze zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji Polski i Zjednoczonego Królestwa na gruncie prawa rodzinnego 
i opiekuńczego z punktu widzenia nauki oraz praktyki. Podczas konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z transkrypcją aktów stanu cywilnego, ustaleniem 
i zaprzeczeniem ojcostwa, adopcją, uzgodnieniem płci, rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód, zmianą imienia i nazwiska oraz władzą rodzicielską. 

Prelegentami będą nie tylko przedstawiciele nauki prawa z Polski, Zjednoczonego Królestwa i Litwy, zajmujący się badaniami nad prawem prywatnym międzynarodowym, ale również praktycy: sędzia, adwokat oraz pracownicy urzędu stanu cywilnego. 

Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zapraszamy pracowników naukowych, kierowników urzędu stanu cywilnego, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych oraz adwokatów i radców prawnych.

Informacje o odpłatności za udział w konferencji zostały zamieszone w karcie zgłoszenia. Kwoty w zależności od wybranego pakietu obejmują koszty uczestnictwa, noclegów i wyżywienia. 

Formularz zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres nadmorski@usc.pl w terminie do 14 kwietnia 2023 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy 
o dochowanie terminu na przesyłanie zgłoszeń. 

Zaproszenie, Program Konferencji oraz Karta zgłoszenia znajdują sie w załącznikach poniżej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY