XIX Europejski Kongres Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego w Szczecinie - Pierwszy dzień