XIX Europejski Kongres Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego w Szczecinie - Drugi dzień