WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

 

Szanowni Członkowie SUSC RP

Nowelizacją ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-1, która nastapiła 24 czerwca 2020 roku, ustawodawca wprowadził zmianę w ustawie o stowarzyszeniach, z której wynika, że "jeżeli kadencja władz stowarzyszenia upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (art. 10 ust. 1f)".

Zgodnie z ww. przepisem kadencja Zarządu Głównego SUSC RP została przedłużona do czasu wyboru nowego zarządu.
Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów SUSC RP Zarząd Główny przekaże niezwłocznie po ogłoszeniu komunikatu o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego