VII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP

27 kwietnia br. W Poznaniu odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięło w nim udział 69 delegatów z 10 Oddziałów naszego Stowarzyszenia. 

Podczas Zgromadzenia, Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej a następnie wybrali nowe władze naczelne Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu Głównego został wybrany Karol Lipiński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie (Oddział Nadmorski)

Do Zarządu Głównego wybrano Anetę Papis, zastępcę kierownika USC w Łodzi, która pełni funkcję I Wiceprezesa, Tomasza Brzózkę, emerytowanego kierownika USC w Zielonej Górze, który pełni funkcję II Wiceprezesa, Agnieszkę Rudnicką, zastępcę kierownika USC w Świnoujściu, która objęła funkcję Sekretarza, Magdalenę Młodawską, kierownika USC w Suchedniowie, która pełni funkcję skarbnika a także Ewę Iwańczuk, zastępcę kierownika USC w Warszawie, Dorotę Kruźluk, kierownika USC w Świdnicy, Iwonę Wojciulewicz, kierownika USC w Giżycku oraz Szczepana Ciułę, kierownika USC w Krakowie. 

Delegaci wybrali również członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego:

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący           -  Katarzyna Bassel                  USC Koszalin
  2. Wiceprzewodnicząca   -  Grażyna Gorczyca                 USC Gdańsk
  3. Członek                         -  Anita Zych                          USC Kraków
  4. Członek                         -  Aneta Toczydłowska           USC Białystok
  5. Członek                         -  Anna Truszkiewicz              USC Zgierz 

Sąd Koleżeński:

  1. Przewodnicząca             - Bogusława Mielcarek           USC Koszalin
  2. Członek                         -  Małgorzata Bresler             USC Łódź
  3. Członek                         -  Elżbieta Kaczmarek            USC Zielona Góra
  4. Członek                         -  Mariusz Przytuła                USC Choszczno
  5. Członek                         -  Irena Czenko.                     USC Świeszyno  

WSZYSTKIM SERDECZENIE GRATULUJEMY.

Podczas Walnego Zgromadzenia wręczono specjalne podziękowania oraz wyróżnienia dla członków naszego stowarzyszenia za społeczne zaangażowanie na rzecz środowiska urzędników stanu cywilnego oraz w rozwój rejestracji stanu cywilnego w Polsce. 

Podziękowania otrzymali:

Elżbieta Kaczmarek – Odział w Zielonej Górze,

Małgorzata Bresler – Oddział w Łodzi

Barbara Sawiska – Oddział w Łodzi

Barbara Grudecka – Oddział Nadmorski

Piotr Gajewski – Zarząd Główny

Edmund Olczak – Oddział Małopolski

Rafał Bednarz – Oddział Śląski

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z WALNEGO ZDROMADZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "GALERIA"