VII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP uchwałą z dnia 21 grudnia 2021 r. zwołuje w dniu 27 kwietnia na godz. 14.30 VII Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia. W przypadku, gdyby w pierwszym terminie nie było wymaganej większości delegatów, zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie, tj. na 27 kwietnia 2022 r. na godz. 14.45.

Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Ibis w Poznaniu, Plac Andersa 1.  

Ramowy prządek VII Walnego Zgromadzenia Delegatów SUSC RP

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 5. Dyskusja.
 6. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi .
 7. Wybory prezesa i członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na lata 2022-2026.
 9. Wolne wnioski.

WSZYSTKICH DELEGATÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jednocześnie informujemy, że Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym dniu dwudniowego seminarium, którego agenda znajduje się poniżej.   

Zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: zarzad@usc.pl  w terminie max do 25 marca br. (karta zgłoszenia do pobrania w załączniku)

Pozdrawiamy

Zarząd Główny SUSC RP

 

Agenda Seminarium:

27 kwietnia 2022 r.

do godz. 11.00 -     przyjazd, zakwaterowanie

11.00 - 13.30  -    Omówienie planowanej nowelizacji Prawa o aktach stanu cywilnego i wynikających z niej zmian w Bazie Usług Stanu Cywilnego, dotyczących wprowadzenia Elektronicznej Karty Urodzenia i Elektronicznej Karty Zgonu. Proces rejestracji i wydawanie dokumentów.

13.30 - 14.30  -    obiad

14.30  -   VII Walne Zgromadzenie Delegatów SUSC RP

19.00   -  uroczysta kolacja

28 kwietnia 2022 r.

do godz. 9.00   -  śniadanie

9.00 - 13.30  -   Omówienie zmian technicznych w Systemie Rejestrów Państwowych, związanych z wprowadzeniem elektronicznych kart urodzenia i kart zgonu w związku z wejściem w życie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ustawy wprowadzającej.

 • prezentacja i omówienie makiet EKU i EKZ w BUSC,
 • ścieżki wpływu EKU i EKZ,
 • nowy kalendarz i realizacja rejestrów urodzeń i zgonów.

 13.30  -    obiad, zakończenie