Uwagi SUSC RP do projektu ustawy o zmianie Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej pismem z 9 czerwca br. kierowanym do Pana Marcina Romanowskiego - Podsektretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, złożyło swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD292).

Pismo z uwagami oraz projekt ustawy znajdują się w załączniku.

Proces legislacyjny można śledzić na stronie internetowej Rządowego Cenrtum Legislacji - numer z wykazu prac legislacyjnych: UD292 (link poniżej)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359960