UWAGI SUSC RP DO PROJEKTU USTAWY O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH