Uwagi Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej do projektowanych przepisów (EKU i EKZ).

Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej pismem z 27 stycznia br. do Pana Wojciecha Labudy - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów
do spraw reformy regulacji administracyjnych, związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci,  przedstawił uwagi do projektowanych przepisów, wprowadzających elektroniczną kartę urodzenia (EKU) oraz elektroniczną kartę zgonu (EKZ).

Projektowane zmiany mają istotny wpływ na fukcjonowanie urzędów stanu cywilnego.

Z treścią pisma możecie się Państwo zapoznać w zamieszczonym poniżej załączniku.