UWAGA DODATKOWY TERMIN - SZKOLENIE ON-LINE „Karta zgonu i elektroniczna karta urodzenia - etap przejściowy w USC".

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem organizowanym  przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski  na temat: Karta zgonu i elektroniczna karta urodzenia - etap przejściowy w USC". zapraszamy na dodatkowy termin - 9 lutego 2024 r. 

W programie m.in.:

Elektroniczna karta urodzenia i elektroniczna karta martwego urodzenia:

 - zakres danych, 

- format pliku i podpis elektroniczny, 

- sposób przekazania do usc, 

- postępowanie kierownika z dokumentem elektronicznym.

Trener:

Ewa Iwańczuk - Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszkowie. Poprzednio zastępca kierownika USC M.st. Warszawy (28-letni staż). Członek Zarządu Głównego SUSC RP. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki praktycznego korzystania ze Źródła - dla Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wykładowcą 
a obecnie pełni również funkcję kierownika studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - prowadzi zajęcia na w zakresie administracji - rejestracji stanu cywilnego oraz 
z informatyki w USC. Członek grupy roboczej przy KPRM Departament Rejestrów Państwowych ds. modułu BUSC współpracujący z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Termin zgłoszenia: do 7 lutego 2024 r. 

Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM, umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

SZCZEGÓLY W ZAŁĄCZENIU 

ZAPRASZAMY