Sprawozdanie z Konferencji w Krakowie.

Sprawozdanie z Konferencji naukowej

 Obrót prawny w sprawach rodzinnych z perspektywy 20 lat członkostwa

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

16-17 maja 2024

 

W dniach 16-17 maja 2024 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa Konferencja naukowa na temat Obrotu prawnego w sprawach rodzinnych z perspektywy 20 lat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział Małopolski przy wsparciu naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów programu edukacyjnego Erasmus. 

Konferencje naukowe organizowane przez Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział Małopolski mają charakter cyklicznych spotkań naukowych, którym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rejestracji stanu cywilnego zarówno na gruncie prawa polskiego jak i międzynarodowego. 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Szczepan Ciuła – Prezes Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP.

Następnie Ms Gaia Romani Z-ca Mera Mediolanu do spraw Obywatelskich, która na podstawie doświadczeń władz Mediolanu omówiła problematykę transkrypcji aktu urodzenia, w którym jako rodziców dziecka wpisano dwie kobiety.

Kolejnymi prelegentami byli Mariusz Koszkul, który omówił szczególne przypadki w zakresie transkrypcji aktów stanu cywilnego oraz Anna Motty, która przestawiła prawne aspekty zawierania związków małżeńskich przez cudzoziemców na terenie RP na przykładzie wybranych uregulowań w państwach członkowskich UE oraz Szczepan Ciuła, który przybliżył wszystkim uczestnikom Konferencji treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej. 

Bardzo ciekawą częścią panelu, okazało się wystąpienie studentów z różnych krajów Unii Europejskiej, uczestniczących w programie edukacyjnym Erasmus na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy przygotowali referaty w oparciu o ustawodawstwo kraju pochodzenia na temat podstawowych zasad dotyczących tworzenia nazwisk oraz odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników Konferencji a dotyczące między innymi rejestracji stanu cywilnego w ich krajach. 

Drugi i zarazem ostatni dzień Konferencji rozpoczął prof. dr hab. Andrzej Mączyński wygłaszając prelekcję pt. „Prawo rodzinne a członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”.

W dalszej kolejności swoje prelekcje wygłosili: dr Nadia Rusinova (De Haagse Hogeschool), Agnieszka Piasecka ( Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie), dr Mariusz Oleś (Uniwersytet Jagielloński, Prokuratura Rejonowa w Krakowie), dr Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński) tytuł wystąpienia: Transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci, dr Błażej Bugajski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) tytuł wystąpienia: Rozwody pozasądowe w prawie państw członkowskich UE, Tomasz Wróbel (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie) tytuł wystąpienia: Uznawanie zagranicznych rozwodów sądowych, dr Katarzyna Bogdziewicz (Uniwersytet Michała Römera (Litwa) tytuł wystąpienia: Uznawanie zagranicznych rozwodów pozasądowych, dr hab. Michał Wojewoda, radca prawny, tytuł wystąpienia: Uzgodnienie płci metrykalnej 
i psychologicznej w kontekście transgranicznym, 
dr Olga Bobrzyńska ( Uniwersytet Warszawski) tytuł wystąpienia: Prawo właściwe dla odpowiedzialności rodzicielskiej, Klaudia Dembińska – Sajdak (Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie) tytuł wystąpienia: Wielojęzyczne standardowe formularze oraz Marek Mirosławski (Urząd Miasta Krakowa) tytuł wystąpienia: Ochrona danych osobowych (RODO) w pracy urzędu stanu cywilnego. 

Konferencja naukowa była ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych, poszerzania wiedzy uczestników w szczególności kierowników urzędów stanu cywilnego
w zakresie obrotu prawnego w sprawach rodzinnych w oparciu o różne ustawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Przyczyniła się również do dalszego zacieśniania współpracy między Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP – Oddział Małopolski a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Fotorelacja z konferencji dostępna jest w zakładce "galeia"