Nowe Szkolenie ON-LINE - WYKAZANIE INTERESU PRAWNEGO W USC

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line organizowane przez SUSC RP pt. Wykazanie interesu prawnego w aspekcie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego – omówienie tematu na przykładzie kazusów.

Nowa formuła szkolenia - oparta na kazusach !!!

W programie m.in. wybrane zagadnienia:

  • Czy w postępowaniu na wniosek banku przeciwko dłużnikowi, można wydać odpis aktu małżeństwa ?, 
  • Czy można wydać odpis aktu zgonu partnera do odrzucenia spadku przez małoletnie dziecko?, 
  • Czy pracownik sądu, banku, czy innej instytucji jest uprawniony do występowania o odpis aktu stanu cywilnego?, 
  • Czy kierownik może badać treść udzielonego pełnomocnictwa?

Trener:

Joanna Osiak – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy od 2015 roku, od ponad 20 lat zajmująca się tematyką postepowania administracyjnego na gruncie ubezpieczeń społecznych (specjalista w ZUS), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (wydawanie decyzji i prowadzenie postepowań najpierw Urząd Miejski w Świdnicy następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Termin i miejsce szkolenia:

17 listopada 2022 

godz. 10.00 – 13.30 

Platforma ZOOm

Szczegóły, zaproszenia oraz karty zgłoszenia znajdują się w załączniku poniżej.