Wybory w Oddziale Nadmorskim

W dniu 9 kwietnia br. w Mielnie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Nadmorskiego SUSC RP, na którym zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium za lata 2014-2018.

Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze na kadencję 2018-2022. Prezesem na kolejną kadencję została wybrana Pani Bogusława Mielcarek z Koszalina.

Do zarządu zostali wybrani:

Karol Lipiński (USC Szczecin) - wiceprezes zarządu

Irena Czenko (USC Świeszyno) - sekretarz

Stanisława Aleksandrowicz (USC Koszalin) - skarbnik

Agnieszka Rudnicka (USC Świnoujście) - członek zarządu.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

Katarzyna Bassel-Jazgar (USC Koszalin) - przewodnicząca

Justyna Wojda (USC Gryfice) - członek

Aleksandra Ostrowska (USC Polanów) - członek

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra naszego Stowarzyszenia