PLUSC
http://usc.pl/

wydanie kserokopii aktu z 1932 roku
http://usc.pl/viewtopic.php?f=24&t=11340
Strona 1 z 1

Autor:  mkacperska [ 27 Cze 2017, 09:37 ]
Temat postu:  wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

Wnioskodawca (podano:imię i nazwisko oraz adres) wnosi o wydanie odpisu zupełnego lub wykonanie kserokopii aktu urodzenia, a w uzasadnieniu: swoją prośbę przedkładam w związku z badaniami nad biografią już nieżyjącego J.Skowrońskiego, wielce zasłużonego dla kultury danego miasta i Towarzystwa Przyjaciół Z. Uzyskane materiały archiwalne są niezbędne do stworzenia najszczegółowszego życiorysu wyżej wymienionej osoby, a wyniki pracy posłużą do stworzenia artykułu naukowego. Podaje także, że jego praca jest całkowicie społeczna i ponieważ sam nie pobiera żadnych honorariów, to w myśl art.7 pkt.4 ustawy o opłacie skarbowej jest całkowicie zwolniony z opłaty skarbowej.
W odpowiedzi podałam, że zgodnie z art.130 ust.5 ustawy POASC osobie uprawnionej do otrzymania odpisu itd Natomiast osoby uprawnione do otrzymania odpisu aktu zostały zapisane w art.45 w/w ustawy. I odmówiłam wydania dokumentów. Po kilku dniach wpłynęło pismo obrażające nasz USC oraz informujące, że "rzeczą oczywistą jest, że prowadzone przedmiotowe badania mają podłoże społeczne (wolontariackie), a więc związane są z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Dołączone zostało również pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi K.z prośbą aby nieodpłatnie przekazać prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Z.kserokopię aktu urodzenia, w którym podana zostaje informacja, że wnioskodawca przygotowuje artykuł-biografię.
Proszę o podpowiedź jak należy podejść do tego wniosku.

Autor:  Krystyna [ 28 Cze 2017, 07:24 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

A statut to był dostarczony do wniosku, bo jeżeli nie to trzeba zażądać, z uwagi na zapis art. 45 ustawy. A jeżeli był dołączony to trzeba zobaczyć jego zapisy; co w nim jest napisane.
Krystyna

Autor:  mkacperska [ 28 Cze 2017, 08:31 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

We wniosku nie ma żadnej informacji, że osoba ta działa w imieniu jakiegokolwiek stowarzyszenia, Wnioskodawca podał tylko swoje imię, nazwisko i adres. Dopiero z załącznika do wniosku, którym jest prośba innego stowarzyszenia, aby temu Panu z wniosku udostępnić takie dokumenty pojawia się informacja, aby przekazać prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Z. nieodpłatnie wnioskowane dokumenty. Osoba, która składa wniosek w treści wniosku nie podała żadnych danych dotyczących chociażby nazwy Towarzystwa, które reprezentuje, wystąpiła tylko podając imię i nazwisko. Dlatego na pierwszy wniosek nie zostały dokumenty udostępnione. Teraz z załącznika dowiaduję się, ze to jest jakieś Towarzystwo, ale statutu brak. Czyli muszę wezwać do uzupełnienia wniosku o załączenie statutu?

Autor:  Krystyna [ 28 Cze 2017, 14:43 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

To pismo, tego innego stowarzyszenia, które jest dołączone do tego pisma wnioskodawcy, co tak się niepochlebnie wyraża o usc jest adresowane do Pani USC?. Tu jest coś dziwnego dlaczego to stowarzyszenie samo do Pani nie wystąpiło, tylko przekazało swe pismo jakieś osobie, która będzie pisała artykuł. Statut jest zawsze potrzebny, jeżeli z wnioskiem występuje stowarzyszenie z uwagi na zapis art. 45 ustawy "organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym ".
Krystyna

Autor:  mkacperska [ 28 Cze 2017, 18:33 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

Dokładnie tak, do Wniosku załączono pismo Stowarzyszenia X kierowane do mojego USC, abym nieodpłatnie przekazała kserokopię aktu urodzenia prezesowi Stowarzyszenia Y czyli wnioskodawcy, który we wniosku, nie podaje żadnej informacji o jakimkolwiek stowarzyszeniu, podaje tylko swoje imię i nazwisko oraz adres.

Autor:  Krystyna [ 29 Cze 2017, 06:12 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

Musimy wyjaśnić sprawę tego stowarzyszenia, co to za stowarzyszenie, czy ono w ogóle istnieje. Czy może jest taki przypadek, jaki już omawialiśmy na Forum, że jakaś grupa ludzi nazywała się stowarzyszeniem ale jak zapytaliśmy o statut, to okazało się, że statutu nie było, a jak nie było statutu, to i w sądzie tego niby stowarzyszenia zarejestrowanego nie było. Jak to pismo do usc wygląda; nie jest napisane na żadnym druku stowarzyszenia, czy jest na tym piśmie podany adres tego stowarzyszenia a w podpisie jest tylko imię i nazwisko (bez stanowiska - prezes zarządu), to tak wygląda ?.
Tak dopytuję, bo nie wiem komu mamy odpowiedzieć. Interesantowi już odpowiedzieliśmy i podaliśmy przepisy prawne a statutu, to powinniśmy zażądać od stowarzyszenia. Jeżeli na tym piśmie tego stowarzyszenia nie ma adresu, to ponownie odpowiemy interesantowi a co odpowiemy, to też napisze.
Krystyna

Autor:  mkacperska [ 29 Cze 2017, 09:38 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

I wniosek - brak danych jakiegokolwiek stowarzyszenia - odpowiedź udzielona jak dla interesanta.

II wniosek wraz z pismem do usc, które jest na firmowym druku stowarzyszenia X, podany jest adres i w podpisie prezes zarządu stowarzyszenia X, który prosi o nieodpłatne przekazanie kserokopii aktu urodzenia osobie z wniosku, przedstawiając ją jako prezesa innego stowarzyszenia Y. Natomiast w treści wniosku, nadal nie ma informacji, że wnioskodawca należy do jakiegokolwiek stowarzyszenia Y, gdyż podpisuje się tylko imieniem i nazwiskiem podając jeszcze ulicę i kod pocztowy.
To wygląda tak jakby osoba prywatna była wnioskodawcą i załączyła do wniosku pismo jakiegoś stowarzyszenia, które to wyjaśnia kim jest wnioskodawca i prosi o wydanie wnioskodawcy dokumentów.

Autor:  Krystyna [ 29 Cze 2017, 12:00 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

Czyli odpowiadamy prezesowi zarządu stowarzyszenia, którego pismo mamy podpięte do tego drugiego pisma tej osoby, co chce napisać artykuł i proponuję napisać tak; Pismem z dnia......Pan......już zwrócił się do tut. USC o wydanie kserokopii aktu urodzenia lub jego odpisu pana.......Kierownik usc już wyjaśnił wnioskodawcy, w piśmie z dnia..... dlaczego ani kserokopii aktu ani odpisu aktu otrzymać nie może, powołując się na konkretne przepisy z ustawy z dnia......czyli przepis art. 45 i art. 130 ust. 5 w/w ustawy. Z artykułu 45 ustawy wynika, że odpis aktu (dot. to także kserokopii aktu, która nie ma mocy dokumentu urzędowego - art. 130 ust. 5 ustawy), mogą otrzymać organizację społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
Proszę zatem o przesłanie statutu stowarzyszenia. Do wiadomości; ten pan co chce napisać artykuł.
Zobaczymy czy jest statut, a jak będzie, to sprawdzimy czy takie stowarzyszenie jest zarejestrowane w sądzie i co jest w tym statucie zapisane.
Krystyna

Autor:  mkacperska [ 30 Cze 2017, 13:36 ]
Temat postu:  Re: wydanie kserokopii aktu z 1932 roku

Dziękuję za pomoc. Wysłałam, zobaczymy co dalej.

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/