Szkolenie w Mielnie

Oddział Nadmorski SUSC RP w dniach 18-19.09.2019r. w Mielnie organizuje szkolenie dla pracowników oraz kierowników Urzedów Stanu Cywilnego

Tematyka szkolenia będzie obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oraz przepisów prawa europejskiego, dotyczącego rejestracji stanu cywilnego w tym m.in.:

- wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

- wielojęzyczne standardowe formularze – procedury

- europejski system wymiany informacji – IMI 

- forma odmowy wydania dokumentów oraz dokonania czynności z zakresu RSC,

- rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,

- transkrypcja,

- szczególna rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

- uznanie ojcostwa w procedurze in vitro,

- aktualizacja rejestrów

Szczegóły znajdują się w zaproszeniu na szkolenie, które wraz kartą zgłoszenia znajdują się w załączniku poniżej.

Serdeczenie zapraszamy do uczestnictwa.

PS.

Istnieje możliwość wysłania indywidualnego zaproszenia na szkolenie. Wszelkich informacji udziela Karol Lipiński tel. 602491693