SKŁAD ZARZĄDU

Prezes Zarządu Głównego
Piotr Gajewski
Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Oddziału Łódzkiego
Aneta Papis
Wiceprezes Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Nadmorskiego
Karol Lipiński
Sekretarz Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Małopolskiego
Szczepan Ciuła
Skarbnik Zarządu Głównego
Wiceprezes Oddziału Śląskiego
Mirosław Kańtor
Członek Zarządu Głównego – sprawy międzynarodowe
Prezes Oddziału w Zielonej Górze
Tomasz Brzózka
Członek Zarządu Głównego – członek Rady Programowej EVS
Prezes Oddziału Nadmorskiego
Bogusława Mielcarek
 
Członek Zarządu Głównego
Danuta Sorbian