Polecamy "Metrykę"

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej poleca  Metrykę. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego  - merytoryczny i opiniodawczy periodyk. Zawiera on przede wszystkim praktyczne omówienia różnych aspektów pracy urzędników stanu cywilnego, artykuły praktyczne, rozwiązania kazusów,  pomocne schematy i objaśnienia przy  wydawania decyzji, zaświadczeń, odpisów oraz odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji przez kierowników USC. W czasopiśmie poruszane są istotne zagadnienia m.in. z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, prawa osobowego, prawa prywatnego międzynarodowego.

Link do strony:

http://metryka.info/pl/o-metryce/