Aktualności

02-03-2018
Zarząd Główny SUSC RP zakończył pracę nad...
Zarząd Główny SUSC RP zakończył pracę nad oceną rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z...